Rekisterin pitäjä:

Terveyttä & Hyvinvointia Sinulle

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Mia Mustafa, Terveyttä & Hyvinvointia Sinulle, p. 0400 805454.
Rekisterin nimi:
Potilas- ja asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin käyttötarkoitus:
Potilas- ja asiakastietorekisterin tarkoitus on asiakastietojen, hoidon kirjausten- ja palautteiden kirjaus ja arkistointi.

Hoidon ja tutkimusten laskutus.

Henkilötietojen perusteella on myös mahdollista lähettää markkinointi- ja/tai asiakasviestejä. Mikäli potilas ei halua kyseistä informaatiota, voi hän milloin tahansa ilmoittaa siitä rekisterin ylläpitäjälle.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen Henkilötietolain 8 § 1 momentti 5 nojalla.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, osoite, postinumero, asuinkunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, Syntymäaika
Hoitopalvelujen tiedot
Laskutustiedot

Terveyttä & Hyvinvointia Sinulle käsittelee henkilötietoja vain edellä ilmoitettuja tarkoituksia varten. Tietoja käsitellään vain niin kauan, kuin on tarpeen.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan ilmoittamat tiedot
Hoidon ja tutkimusten yhteydessä muodostuneet tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Asiakkaan suostumus. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa lain ja säädösten mukaan paperilla, sähköpostilla ja suullisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on täysi salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain asiakkaan hoitoon liittyvät henkilöt.

Sähköisesti talletetut tiedot:
Potilasjärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Verkkopalvelusta kerätyt tiedot

Rekisteriin tallentuu tiedot, jotka olet toimittanut yhteydenottolomakkeen kautta. Jos lähetettyyn palautteeseen halutaan vastine, tulee viestin mukana toimittaa yhteystiedot.

Asiakkaan oikeudet

Jos käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voi suostumuksen perua ilmoittamalla siitä meille.

Asiakkaalla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö asiakasta koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että korjaamme häntä koskevat virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Asiakas voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointi tarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle.

Asiakkaalla on myös tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä.


HOITOTAPAHTUMA ON LUOTTAMUKSELLINEN