DRY NEEDLING

dry needling eli kuivaneulaus

Mikä on Dry Needling (DN)? Tämä hoito on lähtöisin jo 1940-luvulta, kyseessä ei ole mistään uudesta hoitomuodosta. Suomeen rantautui ja jäädäkseen vasta vuonna 2017 jälkeen. Dry needling eli suomeksi kuivaneulaus. Hoito on käytetty pitkään jo vuosikymmeniä. Tämä on hyväksytty sekä todettu toimivaksi maailmanlaajuisesti yhdeksi kivunhoitomenetelmäksi.

DN perustuu länsimaiseen lääketieteeseen, jossa käytetään akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Hoidossa käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja. Nimensä mukaisesti kehon sisään ei injektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen.

Dry Needling tyypillisiä hoidettavia vaivoja ovat mm. hartia- ja selkäkivut, migreeni, tenniskyynärpää, penikkatauti ja muut lihasperäiset kiputilat sekä nivelsäryt. Hoitomuoto
soveltuu erinomaisesti myös urheilijoille.

Hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP). DN-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja.

Trigger-pisteet ovat kipeitä pisteitä lihaksessa jotka tuntuvat pinnallisissa lihaksissa kireinä juosteina tai hernemäisinä pisteinä. Kireät juosteet ovat jatkuvasti lyhentyneessä tilassa olevia lihassyitä (kuva alla). Tämä lyhentynyt tila estää lihasta toimimasta sille ominaisella tavalla heikentämällä sen aineenvaihduntaa paikallisesti.

Lyhentyneessä tilassa olevia lihassarkomeereja, jotka voidaan tuntea ihon läpi kireänä lihasjuosteena.
Lyhentyneessä tilassa olevia lihassarkomeereja, jotka voidaan tuntea ihon läpi kireänä lihasjuosteena.

Trigger-pisteet aktivoituvat yleensä toistuvan rasituksen, stressin tai kohonneen verenpaineen aiheuttamana tai esimerkiksi happamoituneen kehon muodostamana. Myös kroonisesta kivusta kärsiville kehittyy TrP:itä. Trigger-pisteille on tyypillistä heijastekipu. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidettava piste voi sijaita yllättävän kaukana varsinaisesta kipualueesta.

Dry needling-käsittelyssä etsitään ensin sormin tunnustelemalla kireä lihasjuoste ja trigger-piste johon neula laitetaan. DN-hoidolla voidaan käsitellä tehokkaasti myös lihaksia jotka ovat syvällä pinnallisten lihaskerrosten alla. Syvempien lihasten kohdalla määritetään tarkasti kehon anatomiset rakenteet, kuten hermojen ja verisuonten kulkureitit. Kun neula on asetettu paikoilleen saattaa tuntua hetkellistä paineen tunnetta ja joskus myös paikallinen lihasnykäys. Lihaksen supistuminen aiheuttaa lihasnykäyksen neulan osuessa herkistyneeseen Trp:een. Neulalla voidaan tehdä dynaamista eli edestakaista liikettä, jolloin herkistyminen vähentyy ja lopulta poistuu kokonaan. Tällöin paikallinen kipu sekä heijastekipu häviää ja käsitellyn lihaksen toiminta palautuu ennalleen.

Hoito voidaan turvallisesti tehdä lähes kaikille kehon alueille. Käsittelyn yleinen sivuvaikutus on ohimenevä arkuus neulatulla alueella. Tyypillisiä hoidettavia alueita ovat ylä- ja alaraajat, rintalihakset, selän, hartian ja niskan seutu sekä kasvojen alueella purentalihakset. Vaikeissa jännitystiloissa esimerkiksi "penikkatauti", voidaan neulahoitoon yhdistää sähköä TENS-laitteella. Tällöin lihakseen pystytään aikaansaamaan voimakkaampaa stimulaatiota. 


KONTRAINDIKAATIO / esteet dry needling-käsittelylle:
- verenvuotosairaus
- lääkitys joka altistaa veren verenvuodolle
- neulapelko
- asiakas on haluton hoidolle
- hoitajan ja potilaan välinen huono kommunikaatio
- akuutti vamma
- hoidettavassa raajassa lymfanestekierron häiriö
- infektio